KPT Audyt Podatki Edukacja

ul. Armii Krajowej 14 lok. 34, 94-046 Łódź

NIP: 7282135794 REGON: 101717671

Firma audytorska nr ew. 4008

 

Biegły Rewident, nr ew. 12345

Członek Stowarzyszenia Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji

Członek Komisji ds. opiniowania aktów prawnych przy RO KIBR

Certyfikowany Menedżer na poziomie strategicznym

Absolwent Politechniki Łódzkiej i Szkoły Głównej Handlowej a obecnie Student Ernst & Young Academy of Business w programie ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Posiada bogate doświadczenie w audycie finansowym oraz kierowaniu pionem finansowo-księgowym dużej firmy. Był Głównym księgowym i Dyrektorem finansowym PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A. i jej następcach prawnych. Uczestniczył w wielu projektach z zakresu rachunkowości i finansów, m.in. przejście na MSSF, projekt Fast-Close, przygotowanie prospektu emisyjnego, IPO i inne.

Pracę zawodową łączy z działalnością edukacyjną. Był wykładowcą uczelni wyższych, trenerem szkoleniowym i nauczycielem w Szkole Giełdowej przy GPW w Warszawie.