KPT Audyt Podatki Edukacja

ul. Armii Krajowej 14 lok. 34, 94-046 Łódź

NIP: 7282135794 REGON: 101717671

Firma audytorska nr ew. 4008

 

Prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych

Prowadzenie kadr i płac

- Świadczymy usługi prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych  zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i USGAAP.

- Wdrożenie komputerowych systemów finansowo-księgowych

- Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych

 

- Rozliczenie wynagrodzeń

- Tworzenie listy płac oraz pasków płacowych

- Sporządzanie deklaracji do urzędów

 

 

 

Oferta Biura Rachunkowego