KPT Audyt Podatki Edukacja

ul. Armii Krajowej 14 lok. 34, 94-046 Łódź

NIP: 7282135794 REGON: 101717671

Firma audytorska nr ew. 4008

 

Kwalifikacje

Tomasz Pietrzak

Biegły Rewident, nr ew. 12345

Członek Stowarzyszenia Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji

Członek Komisji ds. opiniowania aktów prawnych przy RO KIBR

Certyfikowany Menedżer na poziomie strategicznym

Absolwent Politechniki Łódzkiej i Szkoły Głównej Handlowej a obecnie Student Ernst & Young Academy of Business w programie ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Posiada bogate doświadczenie w audycie finansowym oraz kierowaniu pionem finansowo-księgowym dużej firmy. Był Głównym księgowym i Dyrektorem finansowym PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A. i jej następcach prawnych. Uczestniczył w wielu projektach z zakresu rachunkowości i finansów, m.in. przejście na MSSF, projekt Fast-Close, przygotowanie prospektu emisyjnego, IPO i inne.

Pracę zawodową łączy z działalnością edukacyjną. Był wykładowcą uczelni wyższych, trenerem szkoleniowym i nauczycielem w Szkole Giełdowej przy GPW w Warszawie.

Kamilla Masłowska-Pietrzak

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego (filologia angielska)i Politechniki Łódzkiej (organizacja i zarządzanie) oraz Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK

Certyfikowany Menedżer na poziomie operacyjnym

Posiada międzynarodowy Certyfikat CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages) oraz nadany przez Rząd Wielkiej Brytanii status wykwalifikowanego nauczyciela (Qualified Teacher Status, Ref No. 1574123)

Stypendystka Institute of Management and International StudiesThe Wharton School, University of Pennsylvania

Wykładowca języka angielskiego w Politechnice Łódzkiej oraz University of Southampton