O nas

Tomasz Pietrzak

biegły rewident, nr ew. 12345
członek Stowarzyszenia Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji
członek Komisji ds. opiniowania aktów prawnych przy RO KIBR
Certyfikowany Menedżer na poziomie strategicznym

Absolwent Politechniki Łódzkiej i Szkoły Głównej Handlowej a obecnie Student Ernst & Young Academy of Business w programie ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Posiada bogate doświadczenie w audycie finansowym (lista badanych podmiotów) oraz kierowaniu pionem finansowo-księgowym dużej firmy.
Był Głównym księgowym i Dyrektorem finansowym
PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A. i jej następcach prawnych.
Uczestniczył w wielu projektach z zakresu rachunkowości i finansów,
m.in. przejście na MSSF, projekt Fast-Close, przygotowanie prospektu emisyjnego, IPO i inne.

Pracę zawodową łączy z działalnością edukacyjną. Był wykładowcą uczelni wyższych, trenerem szkoleniowym i nauczycielem w Szkole Giełdowej przy GPW w Warszawie.

 

Kamilla Masłowska-Pietrzak

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego (filologia angielska)
i Politechniki Łódzkiej (organizacja i zarządzanie) oraz
Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK
Certyfikowany Menedżer na poziomie operacyjnym
Posiada międzynarodowy Certyfikat CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages) oraz
nadany przez Rząd Wielkiej Brytanii status wykwalifikowanego nauczyciela (Qualified Teacher Status, Ref No. 1574123)
Stypendystka Institute of Management and International Studies
The Wharton School, University of Pennsylvania
Wykładowca języka angielskiego w Politechnice Łódzkiej oraz
University of Southampton

Ustaw wielkość (640x480)